Tmi Antti Ussa

Avaimia oppimiseen jo vuodesta 1995

Olen koulutukseltani kauppatieteiden maisteri. Valmistuin vuonna 1994 Helsingin kauppakorkeakoulusta pääaineenani markkinointi. Täydensin tietotekniikan opintojani Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa 1994-1995.

Oman koulutusalan yritykseni (tmiAnttiUssa) perustin helmikuussa 1996. Yritykseni liikeideana on tarjota asiakkaan lähtökohdat ja tarpeet huomioiden parasta mahdollista ohjelmisto-koulutusta kilpailukykyisillä hinnoilla. Vuosien kuluessa olen toiminut kouluttajana eri asiakasorganisaatioissa sadoilla internetin hyötykäyttöön, tietotekniikkaan ja ohjelmistoihin liittyvillä kursseilla. Kursseille osallistuneiden määrä lienee useita tuhansia. Tämän lisäksi järjestän kaikille avoimia kursseja Tampereella lähinnä Adoben ja Microsoftin ohjelmistoista.

Avaimet oppimiseen

Tietotekniikan kouluttajan työssä haasteellisinta on pystyä kertomaan monimutkaisetkin asiat loogisesti ja riittävästi yksinkertaistaen. Kurssin pitää edetä johdonmukaisesti, vaikka varsinaisesta aiheesta välillä poikettaisiinkin. Opiskelijoiden täytyy aina olla selvillä siitä, mitä tehdään ja miksi. Yksi kouluttajan tärkeimmistä tehtävistä onkin säilyttää osallistujien mielenkiinto opeteltavaan asiaan ja ohjata oppimisprosessia tilanteen vaatimalla tavalla.

koulutus

Ohjelmistokoulutuksessa tärkeintä on tuntea koulutettavien tarpeet ja työskentelytavat, jotta monimutkaisistakin sovellusohjelmista voidaan tuoda esille ne menetelmät, jotka soveltuvat käyttäjälle parhaiten. Tuloksellinen tietotekniikkakoulutus koostuu asiakkaiden tarvekartoituksesta ja sen pohjalta laaditusta koulutussuunnitelmasta, joka huomioi opiskelijan aikaisemman osaamisen, kehitystarpeet sekä nykytekniikan mahdollisuudet. Koulutuksen perimmäisenä tavoitteena on omaksua työskentelytavat, joiden avulla tietoteknologiaa voidaan hyödyntää omassa työssä tarkoituksenmukaisimmalla ja tehokkaimmalla tavalla.